Home

Julen og Jesus budskab

Der er uenighed om, hvorvidt Jesus var vegetar eller ej. Men de fleste kristne er enige om, at Jesus budskab handler om kærlighed og medfølelse og det er en kendsgerning, at der intet medfølende og kærligt er ved de industrialiserede landbrug og slagterier, hvor milliarder af dyr lever et kummerligt liv og får en ondskabsfuld og grusom død.
Jesus befaler barmhjertighed, medfølelse og kærlighed over for levende væsener.
Han ville være blevet forfærdet over den elendighed og lidelse, som mennesket i dag påfører dyrene bare for at få tilfredsstillet et hæmningsløst grådigt og fuldstændigt unødvendigt begær efter kød.
Det er næsten blasfemisk, at sammenkæde årets største forbrugs- og morderfest – Julen – med det lille Jesu barns fødsel blandt dyrene i en ydmyg stald.

 

Home