Home

Citater af Arthur Schopenhauer  (filosof 1788-1860)

 

"Barmhjertighed mod dyr er så nært forbundet med karakterens godhed, at man kan være fuldstændig sikker på, at den, som er grusom mod dyr, ikke kan være et godt menneske."
"Grundlaget for al moral er medfølelse. Intet chokerer vore moralske følelser som grusomhed."
"At tro, at dyr er uden rettigheder, og at vor behandling af dem er uden moralsk betydning, er et oprørende eksempel på den vestlige verdens primitivitet og barbari. En universel medfølelse er vores eneste garanti for moral."
"Den kristne moral bærer på den store og essentielle ufuldkommenhed, at den alene tager mennesket i betragtning og lader hele dyreverdenen tilbage uden rettigheder."

 

Home