Home

Citater af Hans Ruesch (Forfatter og vegetar) (1913 - 2007)

  "Leonardo da Vinci, Mark Twain, Dronning Victoria, George Bernard Shaw og Albert Schweitzer er bare nogle få af de eminente tænkere og førende verdenspersonligheder, der har været modstandere af dyreforsøg. Hvis De er imod den hovedløse og brutale udnyttelse af dyr, så er De i godt selskab."
  "Hvis dyreforsøg var nyttige i stedet for ødelæggende, så ville det være en skærpende snarere end en formildende omstændighed. – For det ville være en sanktion af det princip, at målet helliger midlet. – Denne veltjente dirk, der altid har åbnet døre for det onde og nedrige, inklusive Auswits og Buchenwald.
Hvis mennesket accepterer dette princip kan det ikke længere anse sig selv for at være en moralsk højerestående skabning."
  "Flertallet af dyreforsøgsudøvere kommer utvetydigt med Herodes og Hitlers argument, at målet helliger midlet.
Men bortset fra den kendsgerning, at dyreforsøgs påståede fordele ikke eksisterer, så er det argument – at grusomhed ikke er noget foragteligt, hvis vi kan drage materielle fordele deraf – simpelthen uholdbart."

 

Home