Home

    Hvorfor dyreforsøg skal standses

 

Hvis nu Deres hund Fido blev syg og var døden nær, tror De så, at det ville være medicinsk og videnskabeligt muligt at finde en behandling for Deres syge hund ved at eksperimentere på Deres fuldstændigt raske onkel Walter?

Latterligt, siger De? Ja, naturligvis er det latterligt! Og alligevel er millioner af mennesker blevet vildført til at tro, at det er muligt at finde behandlinger for menneskelige sygdomme ved at eksperimentere på sunde, ikke-menneskelige dyr. Det er ligeså latterligt, som det er totalt ulogisk.

Dyreforsøg kan ikke virke, og grundene hertil er ligetil:

Hver eneste dyreart er en unik biomekanisk og biokemisk enhed.

Ikke-menneskelige dyr er anderledes end ikke alene mennesker, men også den ene art fra den anden, anatomisk, fysiologisk, immunologisk, genetisk og histologisk set (helt ned til den grundlæggende cellestruktur). Hunden er forskellig fra katten, og katten er forskellig fra rotten. Og rotten er anderledes end musen. Og alle er de anderledes end mennesker.

Dyr reagerer forskelligt på forskellige medikamenter, vacciner og kemiske substanser. Ikke alene reagerer de anderledes end mennesker, men også forskelligt fra hverandre. Aspirin dræber katte, og penicillin dræber marsvin. Og dog kan samme marsvin uden fare æde stryknin – en af de mest dødelige gifte for mennesker, men ikke for aber. Får kan nedsvælge enorme mængder af arsenik – der engang var morderens foretrukne gift. Og listen er uendelig. Følgelig er FDA (Food and Drug Administration – noget nær svarende til Levnedsmiddel- og Sundhedsstyrelsen i DK) tvunget til hvert år at fjerne tusinder af farmaceutiske præparater fra hylderne i apotekerne – medikamenter, der er blevet fundet "sikre" i testninger baseret på dyr. Og præparaterne var af selve FDA approberet som egnede til indtagelse af mennesker. Midlerne blev trukket tilbage på grund af de sundhedsproblemer, de forårsagede hos mennesker.

Menneskesygdomme kan ikke genskabes i dyr – eller i mennesker for den sags skyld – simpelhen fordi en sygdom, der "skabes", er kunstig og altså ikke længere original. Den er ikke en naturligt opstået sygdom i legemet. Et eksempel: Hvis De ikke har epilepsi, kan ingen give Dem det, og langt mindre kan man skabe epilepsi hos et dyr.

En undtagelse fra disse tilfælde er infektionssygdomme. Imidlertid får dyr ikke humane infektionssygdomme; til trods for massive anstrengelser for at kreere "en dyremodel af human AIDS" har forskerne aldrig været i stand til at inficere een ikke-menneskelig skabning med menneskelig AIDS. Desuden er det sådan, at et ikke-menneskeligt dyr ikke kan lide af en menneskelig sygdom, fordi det dyr ikke er et menneske. Tænk over det. Blandt andre grunde kan nævnes, at der er vældige forskelle mellem menneskets og dyrets immunsystemer. (Rotter kan leve i kloakker, hunde drikker vand fra vandpytter, og katte slikker urenheder væk fra deres pels uden at de bliver syge!)

Vort miljø – luft, landskaber, vand og fødeforsyninger – ødelægges også systematisk af tusinder af pesticider og toxikanter, der, ligegyldigt hvor destruktive de er, – rutinemæssigt erklæres for sikre – meget bekvemt. Der gives altså tilladelse til markedsføring – midlerne er erklæret sikre udfra de gamle værdiløse og vildførende dyretests.

Som en følge af disse ting står vor økonomiske overlevelse også på spil. Alene i 1995 brugte USA 1.400 milliarder dollars – og tallet vokser ekspotentielt – på hvad man eufemistisk kalder "health care", udgifter til "sundheds-fremmende" tiltag. Men faktum er at efter mere end 100 års massiv dyrebaseret forskning til en pris af utallige milliarder af skattedollars angriber forkrøblende og dødelige sygdomme af alle slags et konstant stigende antal mennesker. Så langt fra at kurere noget som helst, taber vi terræn i kampen mod kræft, cardiovaskulære sygdomme, diabetes, AIDS, muskeldystrofi, multipel sclerose, Alzheimer’s sygdom, fødselsdefekter blot for at nævne nogle få lidelser. De højtstræbende "sygdomsbehandlinger"s pris er så omfattende, at vor økonomi er ved at bryde sammen.

Stadig flere læger og videnskabsfolk indrømmer, at den eneste vej at følge, vore stigende sundshedsproblemer taget i betragtning, er at vi investerer i prævention og klinisk forskning (det er observation og behandling af mennesker, der lider af menneskesygdomme).

Kilde: Civis for the Abolition of Vivisection – report no. 20

 

Home