Home

K�DSKANDALEN

Idet de fleste sikkert v�d, at mennesket ikke er skabt som k�dspiser men som vegetar, m� vi st�rkt overveje, om vi ikke alle burde leve p� en for os naturlig kost. - Hvis landene vendte sig fra k�dkonsum, ville det have enormt stor indvirkning p� ikke alene helbredstilstanden men ogs� p� landets �konomi. T�nk blot p� medicin- og sygehus-udgifterne.

K�dspisning er nemlig �rsag til en lang r�kke af de s�kaldte civilisationssygdomme, der jo igen medf�rer et k�mpeforbrug af medicin, der i de fleste tilf�lde best�r af syntetiske midler, alle afpr�vet p� dyr for giftvirkninger og andre skader - midler, som ikke har nogen som helst helbredende virkning men udelukkende for en tid symptomd�kkende effekt, s� der skal hele tiden nye medikamenter til, hvorved legemet endnu d�rligere kan klare sig.

Som vi nok alle v�d, er det, vi kalder sygdom, nogle tegn p�, at der i den p�g�ldende organisme er noget, der skal rettes. Det er naturens m�de at signalere p�! - Vi burde lytte til naturen og omstille os til den optimale kost.

En s�dan omstilling ville bringe store forandringer til det bedre her p� vor klode, og frem for alt ville det bidrage til en st�rre bevidsthed om ikke-voldsprincippet. En lang r�kke af de store �nder gennem tiderne var vegetarer.

Verdens�konomisk ville befolkningens omstilling til ren vegetarisk levevis betyde utroligt meget.

Interesserede kan l�se dr. med. Werner Hartingers foredrag: "Forsvar for vegetarismen ud fra et medicinsk og dyrebeskyttende synspunkt".

Det er nemlig s�dan, at man for at forske i sygdomme anvender milliarder af stakkels dyr, der skal v�re "model" for diverse civilisationssygdomme - inkl. kr�ft. En aldeles ufarbar vej, hvilket da ogs� de samme forskere godt v�d - men, man har nu v�nnet sig til at pine dyrene for "at finde ud af noget" - Tragisk!.

 

Den kendte �strigske filosof og forfatter dr. Helmut F. Kaplan udtalte i pressemeddelelsen i anledning af udgivelsen af hans bog "Leichenschmaus" (Ligsmovseri) i 1993 (Min overs�ttelse):

"K�DSKANDALEN. - Den virkelige skandale er, at det er det forkerte, der bliver betegnet som skandale: ikke ofrenes lidelser, men gerningsmandens �mfindtlighed. S�ledes bliver hver eneste dag millioner af dyr p� den forf�rdeligste m�de, og uden nogen som helst n�dvendighed, martret til d�de, og vi beklager os over, at deres lig ikke smager ordentligt. Vi opf�rer os som den kannibalistisk anlagte morder, der klager over ofrenes k�dkvalitet.

Men den virkelige skandale er naturligvis, at morderne er mordere, og det er jo ikke morderne der er at beklage, men deres ofre.

K�dproduktionen er n�dvendigvis forbundet med lidelser. Der gives lige s� lidt en human slagtning som der gives en blid voldshandling (eller et ikke-voldeligt overfald) eller en human henrettelse.

K�dproduktion er mord. At spise k�d er en forbrydelse. Og forbrydelse kan man ikke reformere eller "forbedre" , man skal simpelthen forbyde det.

Den m�de, hvorp� vi i dag behandler dyrene, er en uret af verdenshistorisk omfang.

Den nu afd�de Nobelpris-modtager Isaac Bashevis Singer skrev: "Hvor det handler om dyr ... bliver enhver en nazi ... For dyrene er hver dag Treblinka." - Vi forholder os i dag overfor dyrene som nazierne forholdt sig til j�derne. Og i rammerne af dette holocaust mod dyrene er det at fort�re k�d en af de mest afskyelige forbrydelser, og det er det ogs�, fordi der ikke er den mindste smule retf�rdigg�relse deri eller nogen n�dvendighed derfor."

Det er min overbevisning, at Leo Tolstoj har ret, n�r han siger, at s� l�nge der er slagtehuse, vil der v�re krige og slagmarker.

Home