Komiteen mod Dyreforsøg

Home
                Dyreforsøg er uetiske og uvidenskabelige!

Dyreforsøg i medicinske test - et konkret eksempel:
Hermed følger en 19 siders testrapport fra et dansk firma om hvordan lykkepiller er blevet testet på forsøgsdyr og om hvordan dyr reagerer helt anderledes end mennesker på et medikament:

Side 1    Side 2    Side 3    Side 4    Side 5    Side 6    Side 7
Side 8    Side 9    Side 10    Side 11    Side 12    Side 13    Side 14
Side 15    Side 16    Side 17    Side 18    Side 19

Resultater fra dyreforsøg kan ikke overføres til mennesker!

 


ANIM-MASK_I_HAL.GIF (2301 bytes)